Transcad

 

     Co nabízíme

 • Překlady rozhraní a dokumentace sw CAD, CAM, CAE, BIM

 • Překlady technické dokumentace

 • Korektury překladů

     What we do

 • Translation of UI/docs for CAD, CAM, CAE, BIM software

 • Translations of technical documents

 • Proofreading of translations

 

     Naše specializace

 • Strojírenství, Industry 4.0

 • Automobilový průmysl

 • Tradiční obrábění

 • Aditivní výroba, 3D tisk

 • Automatizace výroby

 • Simulace a zkoušení

     Our specialization

 • Mech. engineering, Industry 4.0

 • Automotive industry

 • Traditional machining

 • Additive manufacturing, 3D print

 • Plant automatization

 • Simulations and testing

 

    Databázové překlady

 • Vyloučení přeložených textů z nových nabídek

 • Rychlé zpracování překladových projektů

 • Výrazné finanční úspory

 • Konzistence přeložených výrazů

 • Snadná správa verzí

 • Rychlé změny terminologie

     TM translations

 • Exclusion of translated texts from new quotes

 • Prompt processing of translation projects

 • Cost-effective project realization

 • Consistent translations

 • Easy inter-version management

 • Quick terminology changes

 

     Reference

 • Acronis, Adobe, Archicad, Autodesk, Beckman Coulter, Canon, CGTech, Cimatron, Honeywell, Karat, Lenovo, Omron, Philips, PrintSoft, Siemens PLM Software, Sony, SolidWorks, Vero, Volvo Trucks, Scania, Western Digital

     References

 • Acronis, Adobe, Archicad, Autodesk, Beckman Coulter, Canon, CGTech, Cimatron, Honeywell, Karat, Lenovo, Omron, Philips, PrintSoft, Siemens PLM Software, Sony, SolidWorks, Vero, Volvo Trucks, Scania, Western Digital

 

     Kontakt

 • Transcad CZ, s.r.o.

 • RNDr. David VARNER, Ph.D.

 • Telefon: 775 555 909

 • E-mail: stargate@transcad.cz 

 • Nám. Republiky 3, 67801 Blansko

     Contact

 • Transcad CZ, s.r.o.

 • David VARNER, Ph.D.

 • Phone: +420 775 555 909

 • Email: stargate@transcad.cz

 • Nam. Republiky 3, 67801 Blansko, Czechia