Transcad

Technické a IT překlady


     Co nabízíme

 • Překlady rozhraní a dokumentace softwarů CAD, CAM, CAE, BIM

 • Překlady technické dokumentace, produktových listů, návodů k použití apod.

 • Technologii translační databáze (TM) a nástrojů CAT

 

     What we do

 • Translation of UI/docs for CAD, CAM, CAE, BIM software

 • Translations of technical documents including product sheets, brochures, manuals etc. 

 • Translation memory (TM) technology using CAT tools

 


     Naše specializace

 • Strojírenství, Industry 4.0, automobilový průmysl

 • Tradiční obrábění, aditivní výroba, 3D tisk

 • Automatizace výroby, simulace, zkoušení

 • Elektronika, chytré domácnosti, spotřebiče

 • Nedestruktivní zkoušení, akustická emise.

     Our specialization

 • Mechanical engineering, Industry 4.0, automotive

 • Machining, additive manufacturing, 3D print

 • Plant automatization, simulations, testing

 • Electronics, smart-home equipment, appliances

 • Non-destructive testing, acoustic emission

 


     Databázové překlady

 • Vyloučení již přeložených textů z nových zakázek

 • Rychlé zpracování projektů

 • Výrazné finanční úspory

 • Konzistence přeložených výrazů

 • Snadná správa verzí

 • Rychlá implementace změn terminologie

 

     TM translations

 • Exclusion of translated texts from new quotes

 • Prompt processing of translation projects

 • Cost-effective project realization

 • Consistent translations

 • Easy inter-version management

 • Quick implementation of terminology updates

 


     Reference

     References


     Kontakt

 • Transcad CZ, s.r.o.

 • RNDr. David VARNER, Ph.D.

 • Telefon: 775 555 909

 • E-mail: stargate@transcad.cz

 • Sídlo: Kotvrdovice 3, 67907 Kotvrdovice

 • Kancelář: Nám. Republiky 1262/3, 67801 Blansko

     Contact

 • Transcad CZ, s.r.o.

 • David VARNER, Ph.D.

 • Phone: +420 775 555 909

 • E-mail: stargate@transcad.cz

 • HQ: Kotvrdovice 3, 67907 Kotvrdovice, Czechia

 • Office: Nam. Republiky 1262/3, 67801 Blansko, Czechia